Inschrijven 18+

Vul het onderstaande formulier in om je in te schrijven voor één of meer lessen.

  Indien ja, graag toelichten:
  Voor welke les wil je je inschrijven? Je kunt meerdere lessen opgeven.


  Bij instroom ná 1 oktober van dit schooljaar kun je ook de rest van het schooljaar in 1 keer betalen maar dan gelden de kwartaaltarieven bij elkaar opgeteld.
  Hierbij verleent aanvrager tot wederopzegging een algemene machtiging aan Balletschool Lisette om de contributie van zijn/haar rekening af te schrijven in één termijn. Tevens verklaart aanvrager dat hij/zij bekend is met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
  Met het verzenden van dit formulier verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Balletschool Lisette en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.
  Hierbij verleent aanvrager tot wederopzegging een algemene machtiging aan Balletschool Lisette om de contributie van zijn/haar rekening af te schrijven in vier termijnen. Tevens verklaart aanvrager dat hij/zij bekend is met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
  Met het verzenden van dit formulier verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Balletschool Lisette en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.
  Wil je liever een factuur ontvangen en het geld zelf overmaken? Eén keer per jaar sturen we je dan een factuur, die je binnen 8 dagen na ontvangst dient over te maken. Hiervoor geldt 4x het kwartaaltarief. Bovendien wordt er per factuur €5 in rekening gebracht voor administratiekosten.
  Met het verzenden van dit formulier verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Balletschool Lisette en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.
  Een rittenkaart (voor meer informatie: zie Lesgeld pagina) is verkrijgbaar bij de docent tegen contante betaling. Vooraf overmaken mag ook op NL66INGB0009548676 ten name van Balletschool Lisette Purmerend, onder vermelding van je volledige naam en “rittenkaart”. (Let op: bij aanschaf van een eerste rittenkaart dient er ook eenmalig €10 inschrijfgeld te worden betaald.)
  Met het verzenden van dit formulier verklaart aanvrager kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Balletschool Lisette en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.
  Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief met informatie. Met de onderstaande optie kunt u aangeven of u deze nieuwsbrieven wel/niet wilt ontvangen. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, mist u mogelijk belangrijke informatie (zoals roosterwijzigingen, voorstellingsinformatie, aankondiging van evenementen op de balletschool etc.).